Zaposleni

Nastavu u školi izvodi 20 nastavnika, jedan sekretar, šef računovodstva, domar-majstor, servirka i 3 radnice na održavanju higijene škole.

Nastavnici:

Srpski jezik – Jelena Mladenović

Ruski jezik – Vesna Adamović

Likovna kultura – Jelena Tošić-Stojković

Muzička kultura – Valentina Boćan

Istorija – Ivana Petrović

Geografija – Željko Dugandžija

Matematika – Ana Obradović

Biologija – Aleksandar Janković

Fizika – Radovan Krstić

Fizika (zamena) – Jovana Gašparović

Tehnika i tehnologija – Radovan Krstić

Tehnika i tehnologija (zamena) – Đurđica Srdanov

Fizičko vaspitanje – Boris Bokan

Engleski jezik – Đurđica Božović

Hemija – Gordana Balog-Kišgeci

Informatika i računarastvo – Ana Obradović

Engleski jezik – Mirjana Branković

Učiteljica – Tatjana Jagodić

Učiteljica – Aleksandra Neštinac

Učiteljica – Ana Crnokrak

Učiteljica – Vesna Šojić

Pravoslavni veroučitelj/nastavnik verske nastave – Predrag Hajduković

Građansko vaspitanje – Vesna Marjanović

Nenastavno osoblje:

Direktor – Stanislava Jovanović

Pedagog – Sabina Vučevič

Pedagog (zamena) – Lidija Bandjur

Sekretar – Milica Milijašević

Šef računovodstva – Vidosava Stefanović

Bibliotekarke: Jelena Mladenović i Vesna Marjanović

Domar – Milan Ignjatić

Servirka – Vera Subotin

Spremačica – Mila Novaković

Spremačica – Snežana Bondžić

Spremačica – Svjetlana Luković