Stručni timovi

STRUČNI AKTIV ZA ŠRP -ŠKOLSKO RAZVOJNO PLANIRANjE ZA ŠKOLSKU 2020/2021.

 1. Stanislava Jovanović, direktor, organizacija i nadzor
 2. Lidija Banđur, pedagog, rukovdilac
 3. Vesna Adamović, nastavnik ruskog jezika
 4. Aleksandra Neštinac, nastavnik razredne nastave
 5. Vidosava Stefanović, šef računovodstva
 6. Aleksandara Janković, nastavnik biologije
 7. Predstavnik školskog odbora
 8. Predstavnik roditelja
 9. Boris Dovedan
 10. , predstavnik Učeničkog parlamenta

STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA ZA ŠKOLSKU 2020/2021.

 1. Stanislava Jovanović, direktor, organizacija, nadzor
 2. Lidija Banđur, pedagog
 3. Aleksandra Neštinac, nastavnik razredne nastave, rukovodilac
 4. Tatjana Jagodić, nastavnik razredne nastave
 5. Mirjana Branković, nastavnik engleskog jezika
 6. Jelena Tošić Stojković, nastavnik likovne kulture

STRUČNI ORGANI ŠKOLE ŠKOLSKA 2020/2021.GODINA

STRUČNI AKTIVNI

 1. Stručni aktiv za školsko razvojno planiranje- rukovodilac Lidija Banđur
 2. Stručni aktiv za razvoj školskog programa-rukovodilac Aleksandra Neštinac

STRUČNA VEĆA

 1. Stručno veće nastavnika razredne nastave- rukovodilac Biljana Jajić, nastavnik razredne nastave
 2. Stručno veće nastavnika društveno-jezičkih nauka- Vesna Adamović
 3. Stručno veće nastavnika prirodno matematičke grupe nauka- Aleksandar Janković
 4. Stručno veće nastavnika veština i umetnosti- rukovodilac Valentina Boćan

ČLANOVI STRUČNOG TIMA ZA SAMOVREDNOVANjE I VREDNOVANjE RADA ŠKOLE 2020/2021.

 1. STANISLAVA JOVANOVIĆ, DIREKTOR, ORGANIZACIJA NADZORA
 2. LIDIJA BANĐUR, PEDAGOG, KOORDINATOR
 3. ANA OBRADOVIĆ, NASTAVNIK MATEMATIKE
 4. MIRJANA BRANKOVIĆ, NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA
 5. BORIS BOKAN, NASTAVNIK FIZIČKE KULTURE
 6. VALENTINA BOĆAN, NASTAVNIK MUZIČKE KULTURE
 7. BRANKA MUČIBABIĆ, PREDSTAVNIK RODITELjA
 8. JANA SEDLAN, PREDSTAVNIK UČENIKA UČENIČKOG PARLAMENTA

ČLANOVI STRUČNOG TIMA ZA PO-PROFESIONALNU ORJENTACIJU NA PRELASKU U SREDNjU ŠKOLU ZA SEDMI I OSMI RAZRED „GIZ“ ŠKOLSKA 2020/2021.

 1. STANISLAVA JOVANOVIĆ, DIREKTOR, ORGANIZACIJA, NADZOR
 2. LIDIJA BANĐUR, PEDAGOG, KOORDINATOR
 3. JELENA MLADENOVIĆ, ODELjENSKI STAREŠINA SEDMOG RAZREDA
 4. ĐURĐICA BOŽOVIĆ, NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA, ODELjENSKI STAREŠINA 5.RAZREDA
 5. ALEKSANDAR JANKOVIĆ, NASTAVNIK BIOLOGIJE
 6. TATJANA JAGODIĆ, NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE
 7. ANA OBRADOVIĆ, ODELjENSKI STAREŠINA 8.RAZREDA

ČLANOVI STRUČNOG TIMA ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANjE (STZIO) ZA ŠKOLSKU 2020/2021.

 1. STANISLAVA JOVANOVIĆ, DIREKTOR
 2. LIDIJA BANĐUR, PEDAGOG, KOORDINATOR TIMA
 3. ANA OBRADOVIĆ, NASTAVNIK MATEMATIKE
 4. JOVANA GAŠPAROVIĆ, NASTAVNIK FIZIKE
 5. IVANA PETROVIĆ. NASTAVNIK ISTORIJE
 6. JELENA MLADENOVIĆ, NASTAVNIK SRPSKOG JEZIKA
 7. RODITELjI I DECA UČENIKA KOJI NASTAVU POHAĐAJU PO IOP-U

ČLANOVI STRUČNOG TIMA ZA ZAŠTITU DECE /UČENIKA OD NASILjA, ZLOSTAVLjANjA, ZANEMARIVANjA ZA ŠKOLSKU 2020/2021

 1. STANISLAVA JOVANOVIĆ, DIREKTOR
 2. LIDIJA BANĐUR, PEDAGOG, KOORDINATOR TIMA
 3. ANA OBRADOVIĆ, NASTAVNIK MATEMATIKE
 4. ĐURĐICA BOŽOVIĆ, NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA
 5. ŽELjKO DUGANDžIJA, NASTAVNIK GEOGRAFIJE
 6. BORIS BOKAN, NASTANIK FIZIČKOG VASPITANjA
 7. JELENA MLADENOVIĆ, NASTAVNIK SRPSKOG JEZIKA-KOORDINATOR
 8. BRANKA MUČIBABIĆ, PREDSTAVNIK RODITELjA
 9. JANA SEDLAN , PREDSTAVNIK UČENIČKOG PARLAMENTA

ČLANOVI PEDAGOŠKOG KOLEGIJUMA ZA ŠKOLSKU 2020/2021.

 1. STANISLAVA JOVANOVIĆ, DIREKTOR
 2. LIDIJA BANĐUR, PEDAGOG, RUKOVODILAC STRUČNOG AKTIVA ZA ŠRP
 3. BILjANA JAJIĆ, RUKOVODILAC STRUČNOG AKTIVA ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA, STRUČNOG VEĆA NASTAVNIKA RAZREDE NASTAVE
 4. VESNA ADAMOVIĆ, RUKOVODILAC STRUČNOG VEĆA NASTAVNIKA DRUŠTVNIH I JEZIČKI NAUKA
 5. ALEKSANDAR JANKOVIĆ, RUKOVODILAC STRUČNOG VEĆA NASTAVNIKA PRIRODNO MATEMATIČKE GRUPE NAUKA
 6. VALENTINA BOĆAN, RUKOVODILAC STRUČNOG VEĆA NASTAVNIKA VEŠTINA I UMETNOSTI
 7. VESNA ŠOJIĆ, IZABRANI ČLAN PEDAGOŠKOG KOLEGIJUMA ZA VOĐENjE EVIDENCIJE O STRUČNOM USAVRŠAVANjU ZAPOSLENIH
 8. BILjANA JAJIĆ, ZAPISNIČAR

ČLANOVI STRUČNOG TIMA ZA SU-STRUČNO USAVRŠAVANjE ZA ŠKOLSKU 2020/2021.

 1. STANISLAVA JOVANOVIĆ, DIREKTOR, ORGANIZACIJA NADZOR
 2. LIDIJA BANĐUR, PEDAGOG
 3. VESNA ŠOJIĆ, NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE, VODI EVIDENCIJU I IZVEŠTAVA DIREKTORA PERIODIČNO, KOORDINATOR
 4. ALEKSANDRA NEŠTINAC, NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE
 5. VESNA ADAMOVIĆ, NASTAVNIK RUSKOG JEZIKA

ČLANOVI STUČNOG TIMA ZA PSIHOLOŠKE KRIZE INTERVENCIJE U OBRAZOVNO VASPITNIM SITUACIJAMA ZA ŠKOLSKU 2020/2021.GODINU

 1. STANISLAVA JOVANOVIĆ, DIREKTOR
 2. LIDIJA BANĐUR, PEDAGOG
 3. ALEKSANDRA NEŠTINAC, NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE
 4. ŽELjKO DUGANDžIJA, NASTAVNIK GEOGRAFIJE
 5. BORIS BOKAN, NASTAVNIK FIZIČKOG VASPITANjA
 6. JELENA MLADENOVIĆ, NASTAVNIK SRPSKOG JEZIKA, KOORDINATOR TIMA
 7. ANA OBRADOVIĆ, NASTAVNIK MATEMATIKE
 8. PREDSTAVNIK UČENIKA
 9. VESNA DUJAKOVIĆ, PREDSTAVNIK RODITELjA

ČLANOVI STRUČNOG TIMA ZA POJAČAN VASPITNI RAD ZA ŠKOLSKU 2020/2021.

 1. STANISLAVA JOVANOVIĆ, DIREKTOR
 2. LIDIJA BANĐUR, PEDAGOG
 3. ŽELjKO DUGANDžIJA, ODELjENSKI STAREŠINA 5.RAZREDA
 4. ĐURĐICA BOŽOVIĆ, ODELjENSKI STAREŠINA 6.RAZREDA
 5. JELENA MLADENOVIĆ, ODELjENSKI STAREŠINA 7.RAZREDA
 6. ANA OBRADOVIĆ, ODELjENSKI STAREŠINA 8.RAZREDA
 7. TATJANA JAGODIĆ, NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE, KOORDINATOR

ČLANOVI STRUČNOG TIMA ZA RAZVOJ MEĐUPREDMETNIH KOMPETENCIJA I PREDUZETNIŠTVA ZA ŠKOLSKU 2020/2021.

 1. STANISLAVA JOVANOVIĆ, DIREKTOR
 2. LIDIJA BANĐUR, PEDAGOG, KOORDINATOR
 3. BILjANA JAJIĆ, NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE 1.RAZRED
 4. MIRJANA BRANKOVIĆ, NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA
 5. ĐURĐICA BOŽOVIĆ, NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA
 6. JANA SEDLAN, ČLANICA UČENIČKOG PARLAMENTA

ČLANOVI STRUČNOG TIMA ZA OBEZBEĐIVANjE KVALITETA I RAZVOJ USTANOVE ZA ŠKOLSKU 2020/2021.

 1. STANISLAVA JOVANOVIĆ, DIREKTOR
 2. LIDIJA BANĐUR, KOORDINATOR
 3. ALEKSANDRA NEŠTINAC, KOORDINATOR STRUČNOG AKTIVA ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA
 4. LjILjANA GRUJIĆ, ČLAN ŠKOLSKOG ODBORA ISPRED LOKALNE SAMOUPRAVE
 5. JELENA VUKOVIĆ, ČLAN SAVETA RODITELjA
 6. JANA SEDLAN, PREDSTAVNIK UČENIČKOG PARLAMENTA
  ČLANOVI STUČNOG TIMA ZA PRUŽANjE DODATNE PODRŠKE DECI I UČENICIMA (iop) ZA ŠKOLSKU 2020/2021.
 7. LIDIJA BANĐUR, PEDAGOG, KOORDINATOR TIMA
 8. ŽELjKO DUGANDžIJA, NASTAVNIK, NASTAVNIK GEOGRAFIJE
 9. RODITELjI DECE UČENIKA KOJI NASTAVU POHAĐAJU PO IOP-U
 10. IVANA PETROVIĆ, NASTAVNIK ISTORIJE
 11. ALEKSANDRA NEŠTINAC, NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE
 12. ĐURĐICA BOŽOVIĆ, NASTAVNIK ENGLESKOG JEZIKA
 13. JELENA MLADENOVIĆ, NASTAVNIK SRPSKOG JEZIKA
 14. ALEKSANDAR JANKOVIĆ-NASTAVNIK BIOLOGIJE

TIM ZA VRŠNjAČKU MEDIJACIJU ZA ŠKOLSKU 2020/2021.
NASTAVNIK KOORDINATOR: ŽELjKO DUGANDžIJA U SARADNjI SA PEDAGOGOM
ČLANOVI TIMA:

 1. ALEKSANDRA JANKOVIĆ, 8. RAZRED
 2. MATEJA STANIŠLjEVIĆ, 8.RAZRED
 3. VALENTINA TERZIĆ, 7. RAZRED

UČENIČKI PARLAMENT ZA ŠKOLSKU 2020/2021.
NASTAVNIK KOORDINATOR: ŽELjKO DUGANDžIJA
ČLANOVI TIMA:

 1. BORIS DOVEDAN, PREDSTAVNIK UP, 8.RAZRED
 2. JANA SEDLAN, ZAMENIK, 8.RAZRED
 3. MILOŠ VRŽINA, ČLAN, 7.RAZRED
 4. ANĐELA KAMENOVIĆ, ZAPISNIČAR, 7.RAZRED