O Ruži Đurđević Crnoj

Osnovna škola u Čortanovcima od 1975. godine ponovo i zvanično nosi ime “Ruža Đurđević Crna”.

Ružica Đorđević je rođena 07.02.19  u Čortanovcima. Njen otac Konstantin je bio nadničar u pomenutom mestu. Porodica Đorđević doselila se u Srem iz Bačke. Ružica se početkom Drugog svetskog rata 1941. godine aktivno uključuje u rad komunističkog pokreta. Tiha i visoka crnooka devojka brzo postaje jedan od najomiljenijih omladinskih rukovodilaca u Karlovačkom srezu. Ruža je svojim radom, požrtvovanošću i ličnim životom služila kao primer tadašnjoj omladini. Njen rad nije ostao nezapažen. Postala je član Okružnog komiteta Saveza komunističke omladine Jugoslavije i svojim angažovanjem doprinosila radu komiteta. Veća grupa nemačkih vojnika je došla iz Sremskih Karlovaca u Čortanovce 04.05.19     godine, a Ruža je tada bila u kući Miroslavljevićevih. Saznavši za nailazak Nemaca, obe su se sklonile u bazu, odn. tajno sklonište. Nemci su nepogrešivo došli i otkrili  skrovište. Ne želeći da da svoj život okupatorima, na licu mesta oduzela je sebi život. Pogibija ove hrabre omladinke, koja je hrabro delovala za korist svoje države kao i đaka čortanovačke škole, doprinela je da seosko rukovodsvo zajedno sa nastavnicima da ime osnovnoj školi po njoj – “Ruža Đurđević – Crna”.