Letopis 2019/2020

ŠKOLSKA      2019/2020 GODINA

Školska 2019/20.godina počela je sa radom 02.09.2019.godine (ponedeljak) i završila se 31.08.2019.godine (ponedeljak).

U toku ove školske godine radilo je osam odeljenja od I  do  VIII

-Aleksandra Neštinac – I razred (od septembra do januara)

-Biljana Jajiћ – II razred  (zamena od januara )

-Vesna Šojić – III razred

-Tatjana Jagodić –  IV razred

U višim razredima nastavu su izvodili sledeći nastavnici predmetne nastave:

-Jelena Mladenović,  srpski jezik (od V do VIII razreda)

-Vesna Adamović, ruski jezik (od V do VIII razreda)

-Đurđica Božović, engleski jezik (od V do VIII razreda)

-Ana Obradović, matematika  (od V do VIII razreda)

-Ana Obradović, informatika i računarstvo  (od V do VIII razreda)

-Ana Obradović, šah (od V do VIII razreda)

-Valentina Boćan, muzička kultura (od V do VIII razreda)

-Jelena Tošič  Stojkovič, likovna kultura (od V do VIII razreda)

-Aleksandar Janković, biologija (od V do VIII razreda)

-Ivana Babić, fizika (od VI do VIII razreda)

-Đurđica Srdanov, tehnika i tehnologija (od V do VII razreda)

-Đurđica Srdanov, tehničko i informatičko obrazovanje (VIII razred)

-Gordana Balog Kišgeci, hemija  (od VII do VIII razreda)

-Boris Bokan, fizičko i zdravstveno vaspitanje (od V do VII razreda)

-Boris Bokan, fizičko vaspitanje (VIII razred)

-Predrag Hajduković, verska nastava

-Mirjana Branković, engleski jezik (od I do IV razreda)

-Sabina Vučenić, pedagog škole (od septembra do decembra)

-Lidija Bandjur, pedagog škole (zamena od decembra)

-Vidosava Stefanović, šef računovodstva

-Čedomir Petrović, sekretar škole (do 20.1.2019.godine)

-Milic Milijašević, sekretar škole od 21.1.2019.

-Ignjatić Milan, domar

Na održavanju čistće, radile su:

          -Mila Novaković

          -Snežana Bondžić

          -Svijetlana Luković (zamena)

          -Biljana Jovičić (zamena)

          -Vera Subotin, servirka u školi i spremačica.

Stanislava Jovanović, direktor škole

NASTAVA  U  TOKU  ŠKOLSKE  GODINE

          Celokupan nastavni proces se odvijao u I smeni.

          Nastava je počinjala u 7:45, a završavala se u 13:00.

Raspored časova za redovnu nastavu i vanredne aktivnosti, donet je na sednici Nastavničkog veća održanoj 30.08.2018. godine.

Prvo polugodište je počelo u ponedeljak 02.09.2019.godine a završilo se u ponedeljak 23.12.2019.godini. U prvom polugodištu je bilo 80 nastavnih dana.

Drugo polugodište je počelo u sredu  15.01.2020.godine, a završilo se u utorak 16.06. 2020.godine za učenike od I do VII razreda i bilo je 100 nastavnih dana. Za učenike  VIII razreda, završilo se u utorak 02.06.2019.godine i bilo je 90 nastavnih dana.

Od 15.03.2020.godine u Republici Srbiji je uvedeno vanredno stanje zbog KOVIDA 19 (virusa) i došlo je do neznatnih izmena u školskom calendar  pošto su sve škole prešle na online nstavu, tj. počele su sa radom na daljinu.

          U toku 2019/20. školske godine učenici su imali zimski i letnji raspust. Prolečni raspust je  bio planiran. Zbog situacije sa CIVID-om ispomeran je školski kalendat, tako da je izostavljen.

          Za učenike od I do VII razreda letnji raspust je počeo 17.06.2020.godine a završio se 17.06.2020.

          Za učenike VIII razreda, letnji raspust je počeo po završetku završnog ispita i trajao do 31.08.2020.godine.

          Đačke eskurzije su bile planirane, ali zbog epidemiološke situacije nisu održane. U planu je bilo da učenici od I do IV razreda posete Topolu, Oplenac, Aranđelovac, Resavicu. Učenici V i VI razreda trebalo je da posete Avalu, muzej Iluzije u Beogradu i Surčin. Učenici VII i VIII razreda trebalo je da idu na dvodnevnu eskurziju i da obiđu Zaječar, Negotin, Đerdap, Donji Milanovac, Lepenski vir.

          Uz poštovanje svih mera epidemioloških zbog novonastale situacije, učenicima VIII razreda je organizovana svečana podela svedočanstava 12.06.2020.godine u 12:00. Tog dana uručene su nagrade za najuspešnije učenike od IV do VIII razreda na opštinskim i okružnim takmičenjima. Svečanost je organizovana u školskom dvorištu.

          Svečana podela đačkih knjižica i svedoćanstava za učenike od I do VII razreda bila je 26.06.2020.godine sa početkom u 10:00.

          Učenici VIII razreda su matursko veče zajedno sa nastavnicima, razrednim starešinom i roditeljima proslavili 29.06.2020.  u restoranu „Grifon“. Sve su organizovali roditelji.

          U školi su se praznovali državni i verski praznici u skladu sa zakonom.

          Godišnji fond redovne nastave kao i vannastavnih aktivnosti je realizovan sa manjim odstupanjima iz pojedinih predmeta.

          Po odluci Ministarstva prosvete, učenici VIII razreda su, kao i prošle godine, polagali tri testa na završnom ispitu. Polagao se test is srpskog jezika, iz matematike i kombinovani test.

          Svi učenici su položili završni ispit i upisani su u srednju školu u prvom upisnom roku.

          Od 139 učenika upisanih na početku školske 2019/2020.godine, školsku godinu je završilo 134 učenika zbog preseljenja u druga mesta.

          Od 134 učenika, 3 učenika imaju dobro vladanje. Ostali učenici imaju primerno vladanje.

          U ovoj školskoj godini za đaka generacije izabrana je Merima Dimić.

          Nosioca Vukove diplome za školsku 2019/2020.godinu, škola nema.

          Posebne diplome u školskoj 2019/2020.godini  dobila je učenica Maja Rafajlović za engleski jezik.

Svi učenici koji suna opštinskim ili okružnim takmičenjima osvojili neko od prva tri mesta, nagrađeni su knjigom.

MATERIJALNA OSNOVA ŠKOLE

Materijalna mogučnost škole su veoma skromne, jer sve zavisi od finansiranja Ministarstva prosvete Republike Srbije i naše opštine.

          Imali smo u palnu da u školskoj 2019/20202.godini veće projekte (renovirawe preostalog dela krova), ali zbog novobastale situacije sa COVID 19 virusom, odloženo je.

U školskoj 2019/2020.godine u školi je urađeno sledeće:

– Uvedena je gradska voda u školuč

– Sanacija radionice, sanitarnog čvora i svlačionicač

(dodala novčanih sredstava od 3600000,00 od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovamje, propise, upravu I nacionalne manjine, nacionalne zajednice)

Naša čkola je učestvovala na konkursu i dobila sredstva i uradila veoma značajan i vredan posao.

          – Nabavljena je nova interaktivna table i montirana je;

          – Učestvovanjem na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu dobijena su značajna sredsta i škola je kupila sledeće:

 • 2 rukometna gola 3×2,
 • 1 odskočna daska,
 • 11 lopti za odbojku,
 • 2 stola za stoni tenis 19mm, sa tokčićima, sklopivi,
 • 1 mreža za gol za rukomet, bez zastora
 • 2 mala gola za fudbal,
 • 2 seta reketa za stoni tenis,
 • 1 mreža za odbojku sa sajlom,
 • 1 stalak za skok u vis sa aluminijumskom letvom,
 • 5 fudbalskih lopti,
 • 5 rukometnih lopti,
 • 4 mrežice za košarku,
 • 1 semafor ručni 0-99,
 • 1 antena za odbojku (par),
 • 1 konsruktor za odbojku, pokretni sa protivtegom,
 •  1 mreža za male golove (par),
 • 1 set kolutova fi 34cm.

(Ukupna vrednost kupljenog iznosi 345.348,00dinara)

– Škola je pokrivena sa osam kamera (izveden je video nadzor),

– Izvedeni su radovi u vezi sa projektom “ Informaciono-komunikaciona infrastruktura“ za ustanove obrazovanja – faza2 i Ugovorom broj 404-02-44/2019-02 koji je zaključen između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije PC i grupe ponuđača čiji nosilac je Telekom Srbijaa.d. čiji je cilj reorganizacija lokalnih računarskih mreža u osnovnim i sredanjim školama, odnosno u svim matičnim školskim objektim au Republici Srbiji.

– Okrečene su trpezarija, kuhinja, čajna kuhinja, jedna učionica,

– Ofarbani su radijatori u 9 učionica.

PROIZVODNI I DRUGI DRUŠTVENO KORISNI RAD

          Ove školske godine kao i prethodnih, učenici su bili uključeni u uređenje životne sredine.

          Uređivali su učionice, hodnike, panoe, školsko dvorište.

          Redovno su održavali zelene i cvetne površine u školskom dvorištu.

UČENIČKE ODELJENSKE I ŠKOLSKE ZAJEDNICE

          Svako odeljenje na početku školske 2019/2020.godine formiralo svoju odeljenjsku zajednicu. Izabrali su rukovodstvo i doneli pravila rada za ovu školsku godinu. Na osnovu tih planova odvijale su se aktivnosti u ovoj školskoj godini.

          Pitanje kojima su se bavile ove odeljenjske zajednice bile su:

 • Bezbednost učenika;
 • Zaštita učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
 • Uspeh učenika;
 • Prava, dužnosti i obaveze učenika;
 • Profesionalna orijentacija;
 • Kulturno zabavan život;
 • Izleti i eskurzije;
 • Udzbenici za sledeću školsku godinu;
 • Sportsa takmičenja;
 • Radne akcije;
 • Proslava mature;
 • Završni ispit;
 • Drugo…..

Sasatanci su održani dva puuta mesečno, pripremala su ih rukovodstva.

Učenički parlament se sastajao šest puta u toku ove školske godine. Sve teme, predviđenje njihovim planom su realizovane. Koordinator je bio Željko Dugandzija, nastavnik geografije.

SLOBODNE AKTIVNOSTI  

U školskoj godini 2019/20202.godine, radile su sledeće skcije:

 • literarna,
 • likovna,
 • recitatorska,
 • dramska,
 • mali hor,
 • šah…..

Od sporskih:

 • odbojka,
 • košarka.

Van škole, pojedini učenici su bili uključeni u streljačku sekciju, folklor…..

Radom sekcija, omogućeno je izvođenje programa, kojima su obeleženi značajni datumi, u školi, u mestu, učešće na konkursima, kao i razna školska, opštinska i okružna takmičenja.

KULTURNE  I   JAVNE   DELATNOSTI   ŠKOLE

          Kao i prethodnih godina i ove školske godine, naši učenici su učestvovali na svim i u svim kulturnim i javnim manifestacijama škole i društvene svojine.

          Obeležen je Prijem prvaka u Dečiji savez, Dečija nedelja, Dan oslobođenja  Inđije, Dan Svetog Save i Dan škole, podela svedočanstava za učenoke VIII razreda, oproštaj od učiteljice za učenike IV razreda.

Ove školske godine, naši učenici nisu učestvovali u obeleđavanju Đurđevdan i Crkvena seoska slava , zbog novonastales situacije.

          Zbog novonastale situacije, minimalan broj učenika i uz svu zaštitu,  učestvovalo je, odnosno prisustvovalo uručenju diploma, pohvala i nagrada za učestvovanje na konkursimai za osvojena mesta na opštinskim i okružnim takmičenjima.

          U školi su organizovani pozorišne predstave, predavanja,….

          U okviru sporta, učestvovalo je većina učenika.

          Škola je bila domaćin opštinskog takmičenja iz hemije.

DAN ŠKOLE

Dan naše škole je Sveti Sava, 27.januara 2020.godine. Toga dana j eu našoj školi, nakon Liturgije koja je održana u crkvi, održana svečana Akademija.

Školski kumovi su ove školske godine bili Subotin Jasmina i Sava, I njihova deca Dragan, Jovana i Bogdan.

Čkola je organizovala prigodnu večeru za sve kumove I zaposlene u školi.

OSTALE VASPITNO-OBRAZOVNE DELATNOSTI

U okviru ostalih vaspitno-obrazovnih delatnosti, radilo se na obrazovanju učenika, roditelja i staratelja.

Za ovu delatnost bile su zadužene odeljenjske starešine i pedagog škole.

Posebno se radilo na profesionalnoj orijentaciji učenika VIII razreda, kao i VII razreda i pripremu za polaganje završnog ispita.

I ove školske godine, učenici VIII razreda su polagali završni ispit iz više predmeta. Svi učenici VIII razreda su izašli na ispit i položili ga.

Posebna pažnja je posvećena stručnom usavršaavanju nasavnika i zaštita I bezbednost učenika.

VAŽNIJE ODLUKE ORGANA UPRAVLjANjA I STRUČNIH ORGANA

Odluke Nastavničgog veća odnosile su se na organizaciju i realizaciju nastavnog plana i programa predviđene Školskim programom i Godišnjim planom radaza ovu školsku godinu.

          Razmatrani su i izveštaji prosvetnog inspektora, dopisi iz Školske uprave, Ministarstva prosvete i opštine.

          Važne odluke donosio je Školski odbor na svojim sednicama. Sve odluke su bile u skladu sa njihovim ovlašćenjima, tj. U skladu sa zakonomm.

          Savet roditelja i Pedagoški kolegijumsu donosile odluke na osnovu svojih kompetencija i svog plana.

DRUŠTVENE ORGANIZACIJE U ŠKOLI

Crveni krst je organizacija koja postoji i izvodi u našoj školi od postanka. Podmladak Crvenog krsta obuhvata sve učenike. Već nekoliko godina Crveni krst iz Inđije, organizuje „Kros“ na koji učestvuju svi učenici naše škole.

          Oni takoše raspisuju konkurs za likovne i literalne radove, te nagrađuju najuspešnije učenike.

          Svake godine bude nagrađenih učenika naše škole.

U radu Dečijeg saveta, uključeni su učenici od I do I V razreda, i vodila ga je učiteljica Tatjana Jagodić.

Drugih organizacija nema u školi. 

VAŽNIJE POSETA U ŠKOLI I  MESTU

Kao prethodnih godina tako je  i u ovoj školskoj 2019/2020.godini, našu školu je posetila prosvetni instpektor Olivera Mohvić. Vršila je kontrolu pripremljenosti škole za rad, izmenu akata u skladu sa zakonom, pedagošku dokumentaciju, završni ispit.

          Školu je posetio i predsednik Skupštine naše opštine Milan Predojević. Školu su redovno posećivali i  članovi MUP-a, koji su redovno održavali predavanja učenicima IV i VI    razreda. Predavanja su bila vezan za bezbednost učenika . Nekoliko predavanja je bilo organizovano i u  I razredu.

          U poseti su bili i predstavnici pojedinih privatnih i državnih škola, gde su predsatvljeni programi i držane prezentacijeo svojim školama učenicima VIII razreda, budućim srednjoškolcima.

          Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, u školi i selu nije bilo više važnih poseta

                                                               U Čortanovcima,

                                                                      31.08.2019

                                                               Direktor   škole

                                                            Stanislava Jovanović