Kako izabrati srednju školu

Ukoliko još uvek ne znate koju srednju školu da upišete, postoji način da vam se pomogne. Najbolje bi bilo da  srednju školu odaberete prema afinitetima, odnosno skolnostima i interesovanjima.

Sledeći način da dođete do najboljeg izbora škole jeste i eliminacija. U zavisnosti od toga koje srednje škole postoje u mestu u kojem bi  nastavili školovanje, najbolje bi bilo da klasifikujete sve škole po tome kojoj vrsti pripadaju – gimnazije, stručne škole ili umetničke.

Gimnazija je srednja škola u kojoj se pruža šire opšte obrazovanje. Postoje smerovi u gimnaziji, kao što su prirodno-matematički, opšti ili društveni koji bliže određuju oblasti koje će učenici izučavati tokom četiri godine, ali gimnazija pre svega nudi opšte obrazovanje koje može biti korisno za učenike koji nameravaju da nastave školovanje posle srednje škole.

Stručne srednje škole predstavljaju najbolji izbor za one koji su se već odlučili za određenu profesiju kojom žele da se bave i za koju mogu dobiti dovoljno znanja u srednjoj školi. Pored toga, znanje koje dobiju tokom srednje škole može im biti dobra osnova za dalje obrazovanje na fakultetima ili višim školama u toj oblasti.

Umetničke srednje škole namenjene su onima koji imaju posebne talente za neku vrstu umetnosti. Za upisivanje ovih srednjih škola postoje posebni uslovi:

Ako se odlučite za neku umetničku srednju školu, treba da znate da se u tim školama polaže i poseban prijemni ispit, koji se održava pre završnog ispita, na kojima se vrednuje talenat i znanje iz oblasti u kojoj žele da nastave dalje školovanje.

Prva etapa eliminacije jeste da odredite  u kojoj grupi škola INFORMATOR 2014 nova naslovnabi mogla da pripada željena škola i eliminišete ostale dve grupe. Nakon toga, proveriti koje škole postoje i koje spadaju u odabranu grupu škola, a posle sledi finalni, a ujedno i najteži deo izbora. Kada  dođete do manjeg broja škola koje su ušle u uži izbor, trebalo bi da obratite pažnju na to šta ta škola nudi – koji predmeti se pohađaju, koja je perspektiva nakon završetka, kako za zapošljavanje tako i za upis na fakultet ili višu školu. U ovom trenutku dolazi do izražaja sklonost ka određenim predmetima, odnosno odbojnost ka drugim, prema čemu ćete odrediti i koja škola je najbolji izbor.

 

Pročitajte više: http://srednjeskole.edukacija.rs/vodic-za-upis-u-srednju-skolu