2018/2019

ŠKOLSKA 2018/2019 GODINA

Školska 2018/19.godina počela je sa radom 3.9.2018.godine (ponedeljak) i završila se 31.8.2019.godine (subota).

U toku ove školske godine radilo je osam odeljenja od I do VIII
Vesna Šojić – 1.razred
Tatjana Jagodić – 2.razred
Aleksandra Neštinac – 3.razred
Ana Crnokrak – 4.razred

U višim razredima nastavu su izvodili sledeći nastavnici predmetne nastave:
Jelena Mladenović, srpski jezik
Vesna Adamović, ruski jezik
Đurđica Božović, engleski jezik
Ana Obradović, matematika
Ana Obradović, šah
Valentina Boćan, muzička kultura
Aleksandra Tanacković, biologija
Radovan Krstić, fizika
Radovan Krstić, tehnika i tehnologija
Radovan Krstić, tehničko i informatičko obrazovanje
Gordana Balog Kišgeci.
Ljiljana Ćalić, informatika i računarstvo
Boris Bokan, fizičko i zdravstveno vaspitanje
Boris Bokan, fizičko vaspitanje, izborni sport
Nenad Sokić, verska nastava
Bojan Dejanović, engleski jezik (do aprila 2019.godine)
Tijana Kostić, engleski jezik (od aprila 2020. do 31.8.2019.godine)
Desanka Bekvalac, pedagog škole, do 1.10.2018.
Sabina Vučenić, pedagog škole od 1.10.2018. (zamena)
Vidosava Stefanović, šef računovodstva
Čedomir Petrović, sekretar škole (do 20.1.2019.godine)
Milic Milijašević, sekretar škole od 21.1.2019.
Ignjatić Milan, domar

Na održavanju čistće, radile su:
Mila Novaković
Snežana Bondžić
Svijetlana Luković (zamena)
Biljana Jovičić (zamena)
Vera Subotin, servirka u školi i spremačica.

Stanislava Jovanović, direktor škole

NASTAVA U TOKU ŠKOLSKE GODINE

Celokupan nastavni proces se odvijao u I smeni.
Nastava je počinjala u 7.45, a završavala se u 13.00.


Raspored časova za redovnu nastavu i vanredne aktivnosti, donet je na sednici Nastavničkog veća održanoj 30.8.2018. godine.
Prvo polugodište je počelo 3.9.2018.godine a završilo se u petak 21.12.2018.godini. U prvom polugodištu je bilo 80 nastavnih dana.
Drugo polugodište je počelo u utorak 15.1.2019.godine, a završilo se u petak 14.6. 2019.godine za učenike od I do VII razreda i bilo je 100 nastavnih dana. Za učenike VIII razreda, završilo se u petak 31.5.2019.godine i bilo je 90 nastavnih dana.
U toku 2018/2019 školske godine učenici su imali zimski, prolečni i letnji raspust.
Zimski raspust je počeo u ponedenjak 24.12.2018.godine, a završio se 14.1.2019.godine.
Prolećni raspust je počeo u petak 19.4.2019.godine, a završio se u četvrtak 2.5.2019.godine.
Za učenike od I do VII razreda, letnji raspust je počeo u ponedeljak 17.6.2019.godine, a završio se u petak 30.8.2019.godine.
Za učenike VIII razreda, letnji raspust je počeo po završetku završnog ispita i završio se u subotu 31.8.2019.
U aprilu i junu 2019.godine su izvedene đačke skurzije.
Učenici od I do IV razreda, išli su na jednodnevnu đačku eskurziju i obišli su Tronošu, Tršić i Banju Koviljaču. Eskurzija je izvedena 5.6.2019.godine.
Učenici V i VI razreda, išli su na jednodnevnu đačku eskurziju i obišli su Smederevo, Viminacijum i Srebrno jezero. Eskurzija je izvedena 12.6.2019.godine.
Učenici VII i VIII razreda, išli su na dvodnevnu đačku eskurziju i obišli su Mokru Goru, Šargansku osmicu, Raču, Taru. Eskurzija je izvedena 18. i 19. aprila 2019.godine.

Svečana podela svedočanstava za učenike VIII razreda, pohvala i nagrada za sve učenike od IV pa do VIII razreda, za najuspešnije učenike na opštinskim i okružnim takmičenjima, obavljeno je 6.6.2020.godine sa počeetkom u 17:00, u holu naše škole.
Učenici VIII razreda su matursko veče zajedno sa nastavnicima i predstavnicima roditelja proslavili 6.6.2019.godine u Inđiji u restorani „Flamingo“.
Svečana podela đačkih knjižica i svedočanstava za učenike od I
do VII razreda, bila je 28.6.2019. dogine u 9:00.

U školi su se praznovali državni i verski praznici u skladu sa zakonom.
Godišnji fond redovne nastave kao i vannastavnih aktivnosti je realizovan sa manjim odstupanjima iz pojedinih predmeta.
Po odluci Ministarstva prosvete, učenici VIII razreda su, kao i prošle godine, polagali tri testa na završnom ispitu. Polagao se test is srpskog jezika, iz matematike i kombinovani test.
Svi učenici su položili završni ispit i upisani su u srednju školu u prvom upisnom roku.

Od 143 učenika upisano na početku školske 2018/2019.godine, školsku godinu je završilo 139 učenika zbog preseljenja u drugi grad (Sombor) i drugu državu (Nemačku).

Od 139 učenika, 2 učenika imaju vrlo dobro vladanje, 6 učenika imaju dobro vladanje. Ostali učenici imaju primerno vladanje.


U ovoj školskoj godini za đaka generacije izabrana je Tijana Stojković.
Nosioca Vukove diplome za školsku 2018/2019.godinu, škola nema.
Posebne diplome u školskoj 2018/2019.godini dobili su sledeći učenici:


 1. Ivana Marić – fizičko vaspitanje
 2. Tijana Stojković – likovna kultura, fizika, engleski jezik, fizičko vaspitanje.

Svi učenici koji su na opštinskim ili okružnim takmičenjima osvojili neko od prva tri mesta, nagrađeni su knjigom.

MATERIJALNA OSNOVA ŠKOLE

Materijalna mogučnost škole su veoma skromne, jer sve zavisi od finansiranja Ministarstva prosvete Republike Srbije i naše opštine.
U školskoj 2018/2019.godine u školi je urađeno sledeće:

 • redovni godišnji servis plinskog gorionika i unutrašnje gasne instalacije kao i uređaja pred početak grejne sezone,
 • redovni godišnji servis plinske, spoljne, gasne instalacije kao i merno regulacione stanice,
 • hemijsko pranje kotla, kao i mehaničko čišćenje odžaka,
 • pregled i kontrola alarmnog sistema u gasnoj kotlarnici,
 • kontrola svih postojećih (svih vrsta) protivpožarnih aparata u školi,
 • okrečena je sala (fiskulturna) i uređena manja adaptacija na zidovima
 • okrečene su dve učionice u suterenu škole kao i radionica, koju koristi domar škole,
 • opremljena je jedna učionica sa novim nameštajem (klupe i stolice za učenike i ormar)
 • kupljen je novi ormar za kancelariju pedagoga.

PROIZVODNI I DRUGI DRUŠTVENO KORISNI RAD

Ove školske godine kao i prethodnih, učenici su bili uključeni u uređenje životne sredine.
Uređivali su učionice, hodnike, panoe, školsko dvorište.
Redovno su održavali zelene i cvetne površine u školskom dvorištu.


KULTURNE I JAVNE DELATNOSTI ŠKOLE

Kao i prethodnih godina i ove školske godine, naši učenici su učestvovali na svim i u svim kulturnim i javnim manifestacijama škole i društvene svojine.
Obeležen je Prijem prvaka u Dečiji savez, Dečija nedelja, Dan oslobođenja u Inđiji, Dan Svetog Save i Dan škole, podela svedočanstava za učenoke VIII razreda, oproštaj od učiteljice za učenike IV razreda. Van škole obeležena je smotra kudova za Đurđevdan i Crkvena seoska slava 22.5.2019.godine.
Učenici naše škole prisustvovali su uručenju diploma, pohvala i nagrada za učenike na konkursima iz likovnih i literarnih radova, na osvojeno mesto na opštinskim i okružnim takmičenjima.
U školi su organizovani seminari, pozorišne predstave, predavanja,….
U okviru sporta, učestvovalo je većina učenika.
Škola je bila domaćin opštinskog takmičenja iz hemije.
Učenici naše škole su prisustvovali 3. času nauke u Starom Slankamenu, posvećeno Milutinu Milankoviću, u organizaciji Opštine Inđije.


OSTALE VASPITNO-OBRAZOVNE DELATNOSTI

U okviru ostalih vaspitno-obrazovnih delatnosti, radilo se na obrazovanju učenika, roditelja i staratelja.
Za ovu delatnost bile su zadužene odeljenjske starešine i pedagog škole.
Posebno se radilo na profesionalnoj orijentaciji učenika VIII razreda i pripremu za polaganje završnog ispita.
I ove školske godine, učenici VIII razreda su polagali završni ispit iz više predmeta. Svi učenici VIII razreda su izašli na ispit i položili ga.
Posebna pažnja je posvećena stručnom usavršaavanju nasavnika i bezbednost učenika.

VAŽNIJE ODLUKE
ORGANA UPRAVLjANjA I STRUČNIH ORGANA

Odluke Nastavničgog veća odnosile su se na organizaciju i realizaciju nastavnog plana i programa predviđene Školskim programom i Godišnjim planom radaza ovu školsku godinu.
Razmatrani su i izveštaji prosvetnog inspektora, dopisi iz Školske uprave, Ministarstva prosvete i opštine.
Važne odluke donosio je Školski odbor na svojim sednicama. Sve odluke su bile u skladu sa njihovim ovlašćenjima, tj. u skladu sa zakonomm.
Savet roditelja i Pedagoški kolegijumsu donosile odluke na osnovu svojih kompetencija i svog plana.

DRUŠTVENE ORGANIZACIJE U ŠKOLI

Crveni krst je organizacija koja postoji i izvodi u našoj školi od postanka.
Podmladak Crvenog krsta obuhvata sve učenike. Već nekoliko godina Crveni krst iz Inđije, organizuje „Kros“ na koji učestvuju svi učenici naše škole.
Oni takodje raspisuju konkurs za likovne i literalne radove, te nagrađuju najuspešnije učenike.
Svake godine bude nagrađenih učenika naše škole.


U radu Dečijeg saveta, uključeni su učenici od I do I V razreda, i vodila ga je učiteljica Tatjana Jagodić.

Drugih organizacija nema u školi.

VAŽNIJE POSETA U ŠKOLI I MESTU

Kao prethodnih godina tako je i u ovoj školskoj 2018/2019.godini, našu školu je u više navrata posetila prosvetni instpektor Olivera Mohvić. Vršila je kontrolu pripremljenosti škole za rad, izmenu akata u skladu sa zakonom, pedagošku dokumentaciju, završni ispit.
Školu je posetio i predsednik Skupštine naše opštine Milan Predojević. Školu su redovno posećivali i članovi MUP-a, koji su redovno održavali predavanja učenicima IV i VI razreda. Predavanja su bila vezan za bezbednost učenika . Nekoliko predavanja je bilo organizovano i u I razredu.
U poseti su bili i predstavnici pojedinih privatnih i državnih škola, gde su predsatvljeni programi i držane prezentacijeo svojim školama učenicima VIII razreda, budućim srednjoškolcima.
Povodom proslave Đurđevdana i seoske Crkvene slave, u selu su bili predstavnici naše opštine.
U vili „Stanković“ su i ove godine održane pozorišne predstave, a u poseti su bili i glumci iz raznih država.
Kao i prethodnih godinač školu su posetili glumci i pesnici.
U organizaciji međunarodnog književnog festivala „Inđija Propast“, u našoj školi su se 3.6.2019.godine u našoj školi su se predstavili sledeći pesnici: Rui Koias (Portugalija), Ljubav Berušni (Rusija), Predrag Jakšić (Srbija) i Dragica Stanojević pesnikinja iz našeg mesta.

U Čortanovcima,
31.8.2019
Direktor škole
Stanislava Jovanović